Resolució de la convòcatoria oberta per a la selecció de l'equip curatorial Sâlmon ed.23-24
Text

La convocatòria per a la selecció de la persona o equip curatorial per a les edicions 2023-24 del festival Sâlmon va estar oberta del 13 de juny al 4 de juliol de 2022 i estava dirigida a qualsevol persona o col·lectiu que tingués vinculació, interès i coneixement en les arts vives amb la capacitat d’obrir nous contextos per al Festival Sâlmon i dialogar amb els que ja el conformen.

Rebudes 21 sol·licituds per a la convocatòria, en data 13 de juliol de 2022 es va reunir la  comissió de selecció (formada per membres de l’Associació Cultural Sâlmon  membres d’estructures co-organitzadores del Festival ed.21-22 i Judith Pujol com a convidada externa vinculada al sector de les arts vives)*, per valorar les propostes presentades, fent una primera pre-selecció de 4 propostes per ser convocades a una entrevista personal.

En data 18-19 de juliol es van dur a terme aquestes entrevistes personals a les quatre propostes pre-seleccionades, per part de representants de la comissió de selecció.

Per a l’equip del festival ha estat molt especial obrir aquest procés a convocatòria pública i rebre propostes amb una alta qualitat en la seva escriptura i idees plantejades. També van ser molt enriquidores les converses sostingudes durant la fase d’entrevistes i volem agrair a totes les persones i col·lectius que s'hi han presentat la seva participació, el temps dedicat i les reflexions compartides.

Després d’un procés de valoració individual, en data 29 de juliol es va reunir en ple la comissió de selecció per deliberar i resoldre consensuadament que l’equip curatorial per a les edicions 2023-24 sigui el format per Andrea Rodrigo i Néstor García.

El procés de selecció ha seguit una metodologia de treball i deliberació col·lectiva amb l’espai necessari per donar veu a totes les singularitats i sensibilitats que conformaven la comissió de selecció.

Aquesta comissió ha valorat seleccionar la proposta d’Andrea Rodrigo i Néstor García per la seva sintonia i complementarietat de rols com a binomi, així com les experiències d’ambdós en projectes curatorials i de col·laboració que vinculen la creació independent i l’àmbit de la institució pública. La comissió també va posar en relleu l’interès en la relació vertebradora entre un context més local i una projecció internacional. Finalment, la comissió vol destacar la capacitat d’escolta, sinceritat, diàleg i disponibilitat transmeses per la proposta i la voluntat de la pròpia Associació Sâlmon per incorporar al festival dues veus noves, vinculades al context local però no específicament, que puguin aportar una mirada renovada i noves maneres de relacionar-s’hi.

Barcelona, 5 d’agost de 2022. 

Consulta la resolució i les presentacions d'Andrea Rodrigo i Néstor García

 

Resolució de la convòcatoria oberta per a la selecció de l’equip curatorial Sâlmon ed.23-24
Text