Unir coses immaterials amb fermesa (presentació Sâlmon22)
Text

Sentim aquesta desena edició del festival Sâlmon com una membrana connectora i metamòrfica que ens posa en relació amb el present dels artistes convidats, amb els grups i comunitats amb qui conflueixen, amb l’esperit de cada context que acull el festival, amb els espais de creació que donen suport a les arts vives cada dia, amb l’equip que fa real el festival, i amb la diversitat de públics convocats que desitgem que del 9 al 20 de Febrer, puguin viure de prop com aquesta membrana emergeix i es torna visible.

Com a conseqüència de la força centrípeta que ens va portar a conviure dins d’un plató de televisió experimental durant cinc dies al Sâlmon del 2021, l’energia centrífuga expandeix aquesta membrana elàstica per diversos espais de la ciutat de Barcelona. No es tracta d’un gest simple d’amplificació i expansió, sinó d’una intenció clara de fer palès que les arts performatives es conformen per multiplicitat de capes i matisos que poden veure la llum en contextos molt variables. Així aquest any 2022 el Festival Sâlmon habita el Santa Mònica, el CCCB, La Caldera i el Mercat de les Flors; amb cada un d’aquests espais, s’ha generat un diàleg per a construir un context de treball comú, a partir de les persones i l’especificitat de cada lloc.

Mantenint en acció constant aquesta membrana connectora, no hem parat de preguntar-nos sobre com es posen en comú les pràctiques artístiques, la fisonomia dels possibles llocs on compartir-les, la generació de contextos de pensament crític i no només de transmissió, el desplaçament de l’educació per enfocar-nos en l’aprenentatge com a procés continu i obert que involucra subjectivitats més col·lectives...entenent el festival com a espai provisional concret i ficcional, volem assajar maneres de fer i compartir a partir d’aquestes i altres qüestions.

Hem convidat una sèrie de creadorxs que posen en moviment aquestes qüestions a través de diversitat de formes i relats. Així hem confabulat perquè els seus cossos de sabers es puguin activar en connexió amb els contextos necessaris, siguin estructures, persones, materials, reflexions... sempre amb l’acompanyament dels quatre espais de creació que impulsen el festival i que li atorguen una visió situada i detallada del context local. Aquesta membrana metamòrfica es podria dir Salmonstein perquè al llarg de la seva vida ha estat composta de carns d’espècies i interespècies variables, amb un assemblatge força divers. Durant aquest cicle 21-22, podria ser Salmonator perquè a base de resistir s'ha convertit en una membrana cíborg. Salmonator va començar convocant les forces hertzianes per emetre en una tele pública durant vàries hores al dia, en una marató de cansament experimental. Amb aquesta edició del 2022, Salmonator acaba el seu cicle de vida mutant, comprovant que la seva existència s'alimenta de nexes fràgils, que es posen a prova en un temps tens i ple. Aquest miracle o aquesta persistència malèvola, la celebrem en aquesta desena edició del Festival.

Equip curatorial del Festival Sâlmon cicle 21-22 Sofia Asencio, Iñaki Álvarez, Bea Fernández i Ariadna Rodríguez

Unir coses immaterials amb fermesa (presentació Sâlmon22)
Text