Dissabte 12.02.22
11 h
Santa Mònica
Claustre
180 min.
Gratuït, amb reserva

4t ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona

PMCCB

Trobada

BIO