El camino del ardor
Alberto Cortés i el Gremi de mediació del Santa Mònica
ULTRAFICCIÓN nr. 4 / Working Class     
El Conde de Torrefiel